സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ (2022 01 24)

asan-rajayogam

unny-87

cvb-uparodham

nb-2020-04

പ്രതികരണങ്ങൾ ഫോറത്തിൽ എഴുതുക: https://forum.sayahna.org

 1. ഇ പി ഉണ്ണി: കാർട്ടൂൺ ഡൈജസ്റ്റ് 87 ―
 2. എൻ ഭട്ടതിരി: കലിഗ്രഫി 2020 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ ―
 3. സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ: ഉപരോധം (നോവൽ)
 4. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ (വിവ: കുമാരൻ ആശാൻ): രാജയോഗം
 5. സഞ്ജയൻ: അദ്ധ്യാപകന്റെ ആവലാതി
 6. സി ജെ തോമസ്: മന്ദസ്മിതപ്രസ്ഥാനം
 7. പി കൃഷ്ണദാസ്: ഏകാന്തത, ഉന്മാദം, മരണം: ചില കുറിപ്പുകൾ
 8. എം കൃഷ്ണൻനായർ: സാഹിത്യവാരഫലം

1 Response to “സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ (2022 01 24)”


 • ജോസഫ് തോബിയസ്

  തിരുക്കുറുൽ മൊഴിമാറ്റം വായിച്ചു. 2500 വർഷം മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ട ഈ അമൂല്യ ഗ്രനധത്തിന്റെ മികച്ച പരിഭാഷ ഇപ്പോൾ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. പരിഭാഷകൻ തോമസ് താമരശ്ശേരിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പ്രസാധകർക്കും നന്ദി.

Leave a Reply